Effektiva bekämpningsmetoder mot den spanska skogssnigeln.
 

Aktuellt just nu

Bekämpa snigeln systematiskt – det lönar sig!
Det lönar sig att systematiskt bekämpa snigeln under hela säsongen. Kombinera olika metoder som passar dig. Lär dig även att känna igen små sniglar och äggen som läggs ganska ytligt i jorden eller lätt gömda under någonting.  Norska försök har visat att man genom att plocka och oskadliggöra sniglarna kan minska beståndet med 70-80 procent. Tar man dem innan de hunnit föröka sig är än mer vunnet!

 


Läs mer under bekämpning>>